SPEED MARKETING

Tilbud til alle!

Hvordan etablere forretningspraksis med digital markedsstrategi som utgangspunkt. Skal du lykkes med din virksomhet, så må du tenke digitalt fra dag én!
KLIKK HER
Speed Marketing - Jarle Ørnebo | StudLib ved NMH
40770
page-template-default,page,page-id-40770,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.8,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

StudLib ved NMH

Morten Hagelund

Morten Hagelund

StudLib – Studerende Liberalister ved Norges MarkedsHøyskole ble etablert og drevet studieåret 1994/1995 av Morten Hagelund og Jarle Ørnebo (den gang Ødegaard).

Bakgrunnen til denne sammenslutningen og utgrivelse av ukentlig «newsletter» var nok hentet fra noe lignende på Blindern uten at dette kan bekreftes. Grunnfundamentet var nok  å identifisere en liberalistisk tilnærming etter modell av FRIdemokaratene og en filosofi basert på Ayn Rands Objektivisme.

Det er for å kunne bevare tekstene at den blir reprodusert. Alle utgivelsene er skrevet på en Macintosch Powerbook 145B med hele 20MB harddisk. Filene er umulig å gjenskape med dagens software og filformat.

Jarle_Ornebo_Clodunames_Scancode

Jarle Ørnebo

Det ble på slutten av sesongen utgitt et kompendie med de aller fleste utgivelsene. Fordordet i denne teksten var:

 

 

 

FORORD

 

Dette er samlingen av alle utgitte eksemplarer av Studlib-Newsletter, Studerende Liberalister ved Norges MarkedsHøyskole. Med et opplag på mellom 200 og 300 per utgave, har dette blitt distribuert ukentlig til skolens studenter, forelesere og andre ansatte. Samtlige ansatte i faglig og administrativ stab har fått utgavene distribuert i egne posthyller.

StudLib ved NMH har fungert som en frittstående gruppe av studenter ved skolen med det mål å fremstå som kritiske synsere og ide-generatorer. Med basis tro på de frie markedskrefter har gruppen ikke utover dette vært politisk motivert. StudLib har hatt mål av seg å stå frem som en «think-tank» organisasjon, og har vært åpen for medlemskap for studenter og forelesere som ønsket å bidra, lytte eller kritisere de ideer som blir spredd.

Største delen av aktivitetene har hovedsakelig ligget på utgivelsene av StudLib Newsletter. Ukentlige samlinger ble forsømt, men filmfremvisning av «Ronald Reagan Years» og «The Fountainhead» ble gjennomført. Sistnevnte fremvisning ble innledet ved Vegard Martinsen som gjesteforeleste om Objektivismen som filosofi. Dette ga høy oppslutning med påfølgende aktiv respons.

Med den filosofi, at markedsføring har en fremtredende plass i samfunns- og næringsutvikling, og at markedskreftene faktisk er det som objektivt er løsningen på de fleste svar, har Studerende Liberalister gjort et bidrag for å spre tanker og ideer som integrerer politikk, økonomi, sosiale relasjoner og etikk med markedsføring som akademisk disiplin.

Norges MarkedsHøyskole 15.06.95

Morten Hagelund     –     Jarle Ødegaard

«I swear by my life – and my love of it – that I will never live

for the sake of another man – nor ask another man to live for mine«

– Ayn Rand

 

Her er artiklene: